150 کارگر در آذربایجان غربی در آستانه اخراج قرار دارند/تعدیل نیرو آغاز شد

وضعیت وخیم اقتصادی و عدم توانایی برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی باعث شده تا بسیاری از این نهادها و شرکت ها یا اقدام به عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت چندین ماه کنند و یا به تعدیل نیرو در سطحی وسیع دست بزنند. هر دوی این موارد باعث شده تا کارگران همواره در شرایطی بسیار پر استرس به فعالیت خویش ادامه دهند و بدون امنیت کاری و دریافت دستمزدی اندک هر لحظه منتظر از دست دادن کار خود باشند. این امر در آذربایجان جنوبی به دلیل عدم حمایت های دولتی از بخش اقتصاد، بسیار ملموستر است. از آذربایجان غربی خبر می رسد «کمبودهای شدید مالی» به «مقدمات» اخراج نیروهای اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی منجر شده است. تعدیل نیروی اعلامی در این بخش بیش از 150 نفر خواهد بود. برخی گزارش ها حاکی چند شرکت پیمانی وابسته به این وزارتخانه در اورمیه اقدام به تصویه حساب با کارگران خود نموده اند.

به گزارش گوناز تی وی، در حالی که کارگران هر روز اخبار تازه ای از گرانی های اقلام گوناگون از گازوئیل و بنزین تا نان و آب و برق را می شنوند، هر لحظه نیز منتظر شنیدن خبر اخراج خود هستند. رژیم اسلامی که با شدیدترین کسری بودجه تاریخ 35 ساله خود مواجه شده، از هر راهکاری برای جبران این مساله استفاده می کند. شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت نیز در این راستا اقدام به تعدیل نیرو و یا به عبارت بهتر اخراج کارگران برای کاهش هزینه های تمام شده خود می کنند.

در این ارتباط اخیرا اخباری جسته و گریخته مبنی بر اخراج 150 کارگر مشغول در شرکت های پیمانی وابسته به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از سوی رسانه ها منتشر شده است. این نیروها که توسط مدیران اداره‌ی کل جهت «التيام‌بخشی به انبوه مطالبات پيمانكاران» اخراج می‌شوند، در برخی شهرستان‌ها نیز عملا اخراج آنان کلید خورده است.

یکی از رسانه های محلی اورمیه در این باره نوشته است: «اميدواريم اين دست به داس شدن مديركل برای خود شيرينی و فراهم نمودن مقدمات ماندگاری در اين پُست نباشد. اخراج این نیروها قبلاً و در دولت دهم نیز انعکاس خبری یافته بود اما به دليل «خدشه‌دار شدن چهره دولت و ايجاد نارضايتی عمومی» اين كار متوقف شد… این اخراج‌ها، «نورچشمی‌ها و نزدیکان» مدیریت راه و شهرسازی استان را شامل نمی‌شود و افرادی که غذر آنها خواسته شده از نان‌آور خانواده‌ها محسوب می‌شوند.»

چند روز پس از انتشار اخباری درباره این اقدام وزارتخانه مذکور، اکنون گزارش های منتشره از اخراج برخی کارگران پیمانی شرکت های وابسته به این وزارتخانه است. گفته می شود کارگران اخراجی در حال تدارک برای اعتراض به این مساله هستند و درابتدای این راه قصد دارند طوماری اعتراضی در اینباره امضا کنند.

سال گذشته نیز کارگران پروژه پل میانگذر دریاچه اورمیه برای ماه ها موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند. این کارگران برای شرکتی کار می کردند که مدیریت آن در اختیار سپاه پاسداران بود و در ظاهر توسط وزارت راه و شهرسازی بر فعالیت های آن نظارت می شود.

شرکت صنایع دریایی ایران صدرا که از بزرگترین شرکت های عمرانی وابسته به سپاه پاسداران است، در حالی از پرداخت حقوق کارگران زحمت کش تورک خودداری می کرد که برای تاسیس این پل مخرب محیط زیست صدها میلیارد بودجه دریافت کرده و با صرف آن در امورات دیگر نه تنها در پایان کار پروژه ای غیر کارشناسانه و مخرب تحویل داده، بلکه حتی از پرداخت حقوق کارگران زحمت کش نیز سرباز زده است.
یکی از کارگران شرکت صنایع دریایی ایران صدرا به نمایندگی از همکارانش به خبرنگاران گفته بود: «از سال 82 که شرکت صنایع دریایی ایران صدرا فعالیت خود را در پروژه پل میان‌گذر ارومیه آغاز کرد، 400 کارگر مشغول به کار شدند اما تا امروز تعداد کارگران به 20 نفر کاهش یافت.»

وی با بیان اینکه تعداد کارگران این شرکت تا پایان مهر ماه سال جاری 30 کارگربود در ادامه افزوده بود: » 10 کارگر با سوابق کار 7 تا 10 سال ابتدای آبان ماه بیکار شدند که هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خودرا از پیمانکار شرکت صنایع دریایی ایران صدرا دریافت کنند.»

علاوه بر شرکت های وابسته به سپاه و یا شرکت هایی که در حیطه بخش عمرانی فعالیت می کنند، برخی از صنایع غذایی اورمیه نیز با رسیدن به مرز ورشکستگی در سال گذشته اقدام به تعدیل گسترده نیرو نمودند و یا از پرداخت حقوق کارگرانشان سرباز زدند. کارخانه اسپوتا و صنایع زیر مجموعه آن و نیز کارخانه شهداب از جمله این کارخانه ها بودند که اخبار فراوانی مبنی بر عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران به مدت چندین ماه از سوی مدیران آنها، التهاب فراوانی در بین جامعه کارگری غرب آذربایجان بوجود آورد.

Advertisements

ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در اروﻣﯿﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ – ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ از روز ﺳﻮم اردی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﺑﻪ اﻧﻔﺮادی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻫﺮاﻧﺎ، ارﮔﺎن ﺧﺒﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان، آﻗﺎħﺎن ﺣﺒﯿﺐ اﻓﺸﺎری،
ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری و ﺟﻌﻔﺮ اﻓﺸﺎری در ﭘﯽ اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻔﺮادی ﻫﺎی زﻧﺪان اروﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ħﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ و ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای
ﺧﻮاﻫﺎن دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺠﺪد ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دħﮕﺮ ﺑﺮادر اħﺸﺎن ﺟﻌﻔﺮ اﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ Ħﻨﺞ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻔﻮ وﺷﺮوط ħﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ُﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻋﻠﯽ و ﺣﺒﯿﺐ (رزﮔﺎر) اﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از ﺳﻮی دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪħﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد، از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ ۳۱ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

فرانسه خواستار کمک به احیای دریاچه ی اورمیه شد

 

فرانسه خواستار کمک به احیای دریاچه ی اورمیه شد

رییس سازمان محیط زیست گفت: مسائل محیط زیست فقط مربوط به یک کشور نیست چراکه تمام کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد به طور مثال هم‌اکنون اکثر کشورها با پدیده تغییر اقلیم مواجه هستند.

دکتر معصومه ابتکار در مراسم دیدار با رییس کمیسیون امور مالی مجلس سنای فرانسه افزود: بعد از انتخابات سال گذشته در ایران، دکتر حسن روحانی با برنامه‌های مشخص و با رویکرد بهبود روابط با دنیا و مناسبات بین‌المللی به عنوان رییس جمهوری ایران انتخاب شد که مهمترین برنامه‌های رییس جمهوری از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حل و فصل مسایل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بود و گام‌های موثری در این زمینه برداشته شد.

وی افزود: امیدواریم این هیات به عنوان نمایندگان سنای فرانسه به ارتقای روابط دو جانبه کمک کند.ابتکار با بیان این‌که مسایل محیط زیست یک مساله جهانی است گفت: این مسائل فقط مربوط به یک کشور نیست چراکه موضوعات زیست‌محیطی تمام کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد به طور مثال پدیده تغییر اقلیم که بیشتر کشورها با آن درگیر هستند.

معاون رییس جمهوری خطاب به هیات فرانسوی در رابطه با آلودگی هوا گفت: می‌دانیم در پاریس هم آلودگی هوا دارید از این رو دو کشور می‌توانند از تجربیات یکدیگر برای رفع این مشکل کنند.

وی افزود: دولت دکتر روحانی برنامه‌ریزی‌های جدی برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در زمینه کاهش آلودگی هوا، بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی در شهرها، حفاظت از تنوع‌زیستی و احیای تالاب‌ها دارد و اقدامات موثری نیز در این خصوص آغاز شده است.

ابتکار گفت: به نظر می‌رسد برای بهبود برخی از این شاخص‌ها و حل و فصل برخی بحران‌های زیست‌محیطی باید رویکرد جهانی و بین‌المللی داشته باشیم و از همکاری دیگر کشورها با هدف استفاده از تجربیات آنها بهره ببریم.

معاون رییس جمهوری با بیان این که در سال‌های گذشته در زمینه کنترل آلودگی هوا کشور ایران و فرانسه همکاری‌هایی داشتند گفت: اکنون می‌توان آن همکاری‌ها را در قالب وسیع‌تری و در بحث تغییرات آب و هوایی ادامه داد.

وی افزود: در ایران قوانین نسبتا جامعی در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد که قانون مدیریت پسماند و طرح مقابله با آلودگی هوا از جمله آنهاست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اکنون ۶ شهر بزرگ کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و کرمانشاه برنامه مدیریت پسماند قابل قبولی دارند و مراحل بازیافت زباله و تبدیل آن به کمپوست در آنها اجرا می‌شود.

ابتکار افزود: هنوز بسیاری از شهرهای کشور فاقد این فناوری هستند به ویژه شهرهای ساحلی در شمال و جنوب که پذیرای حجم زیادی گردشگر هستند باید هرچه زودتر این طرح در آنها اجرا شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: هفته گذشته برنامه عملیاتی برای مقابله با آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد و اکنون نیز تصویب قانون هوای پاک هم در دست اجراست.

ابتکار با اشاره به رویکرد دولت در اقتصاد سبز گفت: یکی از برنامه‌های دولت دکتر روحانی پیشبرد اقتصاد سبز است به این مفهوم که بتوان با اخذ مالیات مشکلات و چالش‌های محیط زیست کشور را برطرف کرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تفکیک زباله از مبدا و تولید برق از آن یکی دیگر از برنامه‌های دولت با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: در قانون بودجه سال جاری عوارضی برای شهرهایی که مشکل آلودگی هوا دارند پیش‌بینی شده است تا از محل اخذ این عوارض، طرح‌هایی برای کاهش آلودگی هوا در آن شهرها عملیاتی شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای دیدارکننده در رابطه با نقش زنان در ایران گفت: زنان ایرانی همیشه برای حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی پیشگام بودند البته سختی‌های خودشان را هم داشتند. از سوی دیگر در حال حاضر سه معاون رییس جمهوری در کابینه دولت زن هستند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: حضور زنان بعد از انقلاب در جامعه پررنگ‌تر شده است البته این نقش نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد؛ حضور زنان در جامعه یک الگوی متفاوت است به این معنا که در عین حالی که این حضور مذهبی است تلاش می‌شود به روز و پیشرفته باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با مناطق هوشمند گفت: داشتن ساختمان‌ها و مناطق هوشمند جزو برنامه‌های دولت و سازمان حفاظت محیط زیست است. بویژه تلاش می‌شود که مصرف انرژی خصوصا انرژی خورشیدی در کشور توسعه یابد.

وی با اشاره به معماری سنتی قدیمی ایران گفت: ساخت بادگیر با استفاده از گل برای خنک کردن منازل از روش‌های سنتی ساختمان‌سازی در برخی از مناطق گرمسیری ایران است.

معاون رییس جمهوری کشورمان درباره حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور گفت: این یک وظیفه دینی است که در قانون اساسی ما نیز بر آن تاکید شده است.

ابتکار خاطرنشان کرد: در زمینه محیط زیست چالش‌های فراوانی در کشور وجود دارد اما اراده دولت بر ارتقای وضعیت محیط زیست است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: احیای دریاچه ارومیه یکی از رویکردهای مهم زیست‌محیطی دولت دکتر روحانی است که امیدواریم با همکاری کشور فرانسه و استفاده از تجربیات این کشور این حوضه آبی را احیا کنیم؛ زیرا احیای دریاچه ارومیه یک رسالت جهانی است.

 

به گزارش ایسنا، احمد علی کیخا – معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در رابطه با مناطق چهار گانه تحت حفاظت این سازمان گفت: ۲۷۲ منطقه در چهار رده حفاظتی پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و مناطق شکارممنوع در ایران وجود دارد که در مجموع ۱۷ میلیون هکتار است که ۱۰٫۷ درصد از خاک کشور را شامل می شود.

در پایان این دیدار معصومه ابتکار، کتاب پروانه‌های ایران و صنایع دستی از اصفهان را به این هیات اهدا کرد.

منبع: روزنامه آفتاب

حسن دمیرچی از زندان تبریز آزاد شد

حسن دمیرچی فعال مدنی و هنرمند سر‌شناس موسیقی آذربایجانی ظهر امروز یک شنبه ۷ اردیبهشت پس از طی دوران محکومیت ۶ ماهه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی و هنرمند باسابقه صبح روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.

این هنرمند پیشکسوت هفتاد و دو ساله، ۲۳ تیرماه سال گذشته از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقر‌پور به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

قاضی باقرپور به استناد شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج کشور، جمع آوری کمکهای مردمی به نفع زلزله زدگان آذربایجان، دیدار با فعالین بازداشت شده، به اتهام تبلیغ علیه نظام را بر علیه حسن دمیرچی وارد دانسته و رای مذکور را صادر نموده بود.

گفتنی است، حسن هرگلی دمیرچی (حسن آقا آذربایجان) بار‌ها به دلیل فعالیتهای خود در راه احقاق حقوق مدنی مردم آذربایجان دستگیر شده است. از جمله در جریان اعتراضات مردمی خردادماه سال ۸۵ نیز بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دریاچه ارومیه و راهکار احیای آن

همایون کتیبه دارای دکترا در توسعة منابع آب عضو هیئت علمی دانشکدة معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت: 

نزدیک به بیست سال است که هر ساله سطح آب دریاچة ارومیه پایین و پایین‌تر می‌آید. این اتفاق توسط یک فرمول ساده در علم هیدرولوژی (به شرح زیر)، موسوم به معادلة بیلان هیدرولوژیک، قابل توضیح است: 

Inflow – Outflow = ΔS

که در این رابطه: 

Inflow بیانگر آب ورودی به دریاچه در هر سال، 

Outflow بیانگر آب خروجی از دریاچه در هر سال، و
ΔS عبارتست از تغییر در حجم ذخیرة دریاچه در هر سال. 

پارام‌تر اول یعنی Inflow خود دارای اجزای تشکیل دهنده-ای است که در اینجا مورد بحث نمی‌باشند. پارام‌تر دوم یعنی Outflow معرف آب خروجی از دریاچه است که در مورد دریاچة ارومیه‌‌ همان تبخیر می‌باشد. در صورتی که آب ورودی به دریاچه از خروجی (تبخیر) بیشتر باشد، سطح آب دریاچه هر ساله پایین و پایین‌تر خواهد آمد،‌‌ همان اتفاقی که در بیست سال گذشته در مورد دریاچة ارومیه شاهد آن بوده و هستیم. در این صورت، حاصل تفاضل سمت چپ معادلة بالا منفی خواهد بود. به عبارتی، تغییر در حجم ذخیرة دریاچه منفی بوده و این به معنای کاهش حجم ذخیرة آبِ دریاچه می‌باشد. 

منفی بودن بیلان هیدرولوژیک دریاچة ارومیه بدلیل عواملی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی پیرامون دریاچه، خشکسالی و کمبود بارش در ساله‌های اخیر، و افزایش درجه حرارت هوا ناشی از گرمایش کرة زمین که موجب افزایش تبخیر از دریاچه شده است. از میان این سه عامل، عامل اول یعنی برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی، مهم‌ترین و تاثیر گذار‌ترین عامل می‌باشد. 

حال باید گفت که به منظور احیای دریاچة ارومیه، به گونه‌ای که هرساله شاهد بالا آمدن بیشتر سطح آب آن باشیم، می‌بایست بیلان هیدرولوژیک دریاچه مثبت شود. بدین معنی که آب ورودی به دریاچه بیشتر از خروجی آن در هر سال باشد. هم اکنون ورودی آب به دریاچه در هر سال چیزی بالغ بر یک میلیارد متر مکعب کمتر از خروجی آن می‌باشد. چنانچه گفته شد این امر عمدتاً بدلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی پیرامون دریاچه است. 

حال به فرض (که تقریباً محال بنظر می‌رسد و یا اینکه حداقل ده‌ها سال به طول خواهد انجامید) اگر بتوانیم در یک برنامه‌ریزی دراز مدت، بیلان هیدرولوژیک دریاچة ارومیه را به صفر برسانیم، این بدان معناست که تنها توانسته‌ایم که وضعیت دریاچه را در وضع موجودِ آن حفظ کنیم. به عبارتی، اگر به فرض کاملاً محال، در همین لحظه، کمبود یک میلیارد مترمکعبی ورودی آب دریاچة ارومیه جبران شده و بیلان هیدرولوژیک آن صفر شود، تنها توانسته‌ایم که دریاچه را در وضعیت فعلی حفظ نماییم، یعنی در وضعیتی که ۹۳ درصد آن خشک است. این در حالی است که دسترسی به بیلان هیدرولوژیک صفر نیز در شرایط کنونی که مصرف آب رو به تزاید بوده و شاهد ازدیاد برداشت هستیم، چیزی در حد محال است. 

راهکار پیشنهادی برای احیای دریاچة ارومیه: 

از بحث بالا آشکار شد که به منظور احیای دریاچة ارومیه چاره‌ای جز مثبت کردن بیلان هیدرولوژیک دریاچه وجود ندارد. با توجه با آنکه در حوضة آبریز این دریاچه آب کافی بدین منظور وجود ندارد، انتقال آب از دیگر حوضه‌های اطراف، مد نظر قرار گرفته است. یکی از این حوضه‌ها رود ارس بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، نهایتاً با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبرو شد. این مخالفت دارای پایة علمی و حقوقی می‌باشد چرا که آب رود ارس دارای مصرف کنندگانی هم در کشور ما و هم در کشور همسایه یعنی آذرباییجان می‌باشد. 

با دقت بر سایر حوضه‌های آبریز پیرامون دریاچة ارومیه، تنها حوضه‌ای که توانایی تامین آب مورد نیاز جهت احیای دریاچه را دارد دریای مازندران می‌باشد. حجم ذخیرة این دریاچه به گونه‌ای است که می‌تواند کمبود فعلی آب دریاچة ارومیه یعنی چیزی در حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب را تامین نماید، بدون آنکه آسیب آنچنانی از این انتقال آب بپذیرد. اگر به فرض محال این مقدار آب بطور ناگهانی از دریاچة مازندران کم شود، تنها در حدود ۴ سانتی متر از سطح آب آن کاسته می‌شود. این در حالی است که انتقال آب، در طی چندین سال صورت خواهد پذیرفت. 

در مسیر انتقال آب از دریاچة مازندران به دریاچة ارومیه چالش‌های اجرایی و حقوقی وجود دارد که بنظر می‌-رسد این چالش‌ها قابل حل باشد. خوب است که مسئولین محترم اهتمام جدی به

حل مشکل دریاچة ارومیه بنمایند، پیش از آنکه بجای «دریاچة ارومیه» در نقشه‌ها، نام «کویر ارومیه» را مشاهده نماییم.

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/395741/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86Image

بهنام شیخی فعال مدنی تورک در بند ۲۰۹ زندان اوین در اعتصاب غذای خشک است

۴اردیبهشت۹۳ بهنام شیخی فعال مدنی تورک ساکن تهران در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

وی خبر اعتصاب غذای خود را در تماس تلفنی به یکی از بستگان خود اعلام کرده است.

این فعال مدنی در سخنان خود عنوان نموده در ابتدای ایام بازداشت خود به مدت ۱۱ روز در اعتصاب غذا بوده که بعد از وعده های مسئولان قضایی و کارشناسان پرونده نسبت به حل و پیشروی پرونده به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

به گفته ی وی، پس از عملی نشدن وعده های مسئولان از روز پنجشنبه ۴اردیبهشت۹۳ اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرده است.

براساس این گزارش، بهنام شیخی در قبال اصرار مسئولین بند ۲۰۹ نسبت به مداخله پزشکی مقاومت کرده و مانع وصل سرم می شود.

این گزارش می افزاید، این فعال تورک در وضعیت وخیم جسمانی قرار داشته و دچار سرگیجه و سردرد های شدید می باشد.

چهارشنبه ۱۴اسفند۹۲ ماموران امنیتی با مراجعه به محل کار بهنام شیخی در شهر تهران اقدام به بازداشت وی نمودند.

وی هم اکنون در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تهران در بازداشت بسر می برد.

بازداشت وی پس از مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران که منجر به بازداشت و ضرب و شتم چندین تن از فعالان مدنی تورک و حاضران منجر شد به وقوع پیوست.

پیشتر بهنام شیخی به دلیل فعالیت هویت طلبانه بارها بازداشت و در دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده است.

وی روز ۲۰مهر۹۰ پس از اعتراضات مردم آذربایجان به خشک شدن دریاچه اورمیه با مراجعه ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در شهر گلستان از توابع تهران بازداشت شد.

ماموران امنیتی ضمن ارعاب خانواده وی اقدام به تفتیش منزل و سپس محل کار وی کرده و کتابها، دست نوشته ها، سی دی ها، کامپیوتر و آلبوم عکس خانوادگی این فعال آذربایجانی را با خود برده بودند.

وی پس از تحمل ۲۵ روز بازداشت در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تهران، بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز بعد از ظهر روز  ۱۴آبان۹۰ با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد گردید.

حملبر رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز این فعال آذربایجانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی محاکمه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

وی پیش از آن روز ۱۹خرداد۸۸ در پی اعتراض فعالان آذربایجانی به جوک قومیتی محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در محل کار خود در تهران بازداشت شده بود. وی در آن زمان پس از تحمل ۵۵ روز بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

قاضی پیر عباسی رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اتهام این فعال آذربایجانی را اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و -تشکیل تجمعات غیر قانونی عنوان کرده بود.

این فعال آذربایجانی روز ۲۳آبان۸۷ نیز در جریان مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری و در خرداد سال ۱۳۸۵ در پی اعتراضات گسترده مردم آذربایجان بازداشت شده بود.